SASTHA NAMASKARA – LOKA VEERAM SONG

SASTHA NAMASKARA – LOKA VEERAM SONG: “

To Download the lyrics check this link :

https://docs.google.com/document/pub?id=1keFs2-xm8WYNStphaslq5PtGilxRWdYalTuAqGLhAq4

Ganapathy Slokam :
Mooshika vahana Modaka Hasta
Shyamara karna Vilambitha soothra
vamana roopa Maheshwara Putra
Vigna vinayaka Paatha Namasthe(2)

Kannimoozha Ganapathy Bagavane…Saranam ayyappa.

1. Loka veeram Maha Poojyam Sarva rakshakaram thibum
Parvathy Hirudayanandam Sastharam Pranamamyaham

Swamiye Saranam Ayyappa..2. Vipra Poojyam Viswa Vanthyam , Vishnu- sambho Priyam sutham
Shipra prasatha Niratham Sastharam Pranamamyaham

Swamiye Saranam Ayyappa..
3. Matha bathanga gamanam Karunya-mirutha puritham
Sarva vigna haram devam satharam Pranamamyaham

Swamiye Saranam Ayyappa..4. Asmath Kuleswaram devam asmath chathru Vinasanam
asmathishta prathatharam Sastharam Pranamamyaham

Swamiye Saranam Ayyappa..5. Paantye savam sathilagam kerale Keli Vigraham
Aarthathrana-varam devam Sastharam pranamamyaham

Swamiye Saranam Ayyappa..
Slokam :
Pancha ratnakya methathyo Nithya suktha prane naraha
Satsya Prasanno baghavan Sastha vasathi maanase

Swamiye Saranam Ayyappa..

Boodhanatha Sathanantha Sarva boodha dhayabara
Raksha raksha Mahababo Sasthe dhupyam Namonamaha

Swamiye Saranam Ayyappa.Swamiye Saranam Ayyappa.

SASTHA NAMASKARA   LOKA VEERAM SONG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation