Pashto Eid “Akhtar” Poetry with Nice Pictures Designs, Akhtar Pashto Greetings Cards

Pashto Eid “Akhtar” Poetry with Nice Pictures Designs, Akhtar Pashto Greetings Cards

Akhtar Raghe Zama Zara Show Der Khsuhal!
Da Rozhe mayashte na pas ve da khukale shaan kamal!

Da Akhtar dagha yaw wraz da khndagano na ve daka!
Har sare ve da yaw bal sara pa gaf aw pa malal!

Ka Akhtar de yaw Inaam da Rozhe myashte!
No da ham de da Qudrat yaw loi kamaal!

Nor sa na ghwaram bas ghwarma yaw khukali shan Akhtar!
Ka sok wekh ve ka auda ve zama dagha yaw de Khyaal!

“Pareshana” bas de sher de show sa dekhwa aw sa Akhwa
Nor da wraz pa Araam tera kara bas zaan ta kawa Swaal!

Eid “Akhtar” Pashto Poetry Ghazal
Pashto Eid Akhtar Poetry with Nice Pictures Designs, Akhtar Pashto Greetings Cards

Pashto Eid Akhtar Poetry with Nice Pictures Designs, Akhtar Pashto Greetings Cards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation